Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

4. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

S Terezou nejen o energii

Tak, jako se Malý princ stará o svoji planetu, pečuje Tereza o Zemi. Drží ji ve svém náručí, protože ji má ráda a také proto, že se oni trochu bojí.

Tímto sloganem se před lety uvedla do povědomí veřejnosti Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu. Jako celorepubliková nezisková organizace se Tereza snaží vyvolávat a podporovat spolupráci a aktivní účast lidí při obnově a ochraně zdravého prostředí pro život, a tak přispívat k celkovému rozvoji občanské společnosti.
Žáci a učitelé ze všech regionů ČR se mají možnost setkat s Terezou prostřednictvím některého ze školních ekologických projektů. Tyto projekty nabízí aktivity na delší časové období a zapojena do nich může být jedna skupina, ale třeba i celá škola. Zájemci z Prahy a okolí pak využívají terezí nabídku jednorázových programů pro MŠ, ZŠ i SŠ spojených s návštěvou centra Labyrint světa a ráj srdce, nebo základny v Prokopském údolí na Praze 13. Široká veřejnost má možnost zúčastnit se dvou velkých festivalů v přírodě na jaře a na podzim, do nichž se pravidelně zapojí kolem 2000 dětí i dospělých. Od loňského roku se Tereza aktivně věnuje také tzv. fundraisingovým školením, v nichž se lidé učí plánovat a realizovat vlastní projekty včetně získávání potřebných zdrojů.

Ekologické projekty obecně
Pod pojmem školní ekologický projekt si můžeme v našem oboru představit cílenou aktivitu s konkrétní náplní a konkrétními výstupy. Pomalu odeznívá časům, kdy děti se bez pochopení souvislostí snažily suše zapamatovat množství informací. Oživit výuku na školách z dlouhodobějšího hlediska a naučit uvažovat děti v souvislostech, vést je k samostatnosti a kreativitě, to lze právě využíváním školních ekologických projektů. Během činnosti v projektu se dítě osloví po stránce didaktické, odborné i citové. Znamená to, že již není znevýhodněn typ osobnosti spíše citový, či jazykový, když se probírá technická záležitost, ani typ aktivní, když se bez pohybu řeší teoretická souvislost, kterou si nedovede dítě v praxi představit. Jsou to obecně platné psychologické principy, kterým podléhá každý. Ovšem ne každý má možnost projít tou polovinou z 5000 základních a středních škol v ČR, které mají výuku obohacenou o prvky rozvíjející schopnosti získávat aktivně informace, vyjádřit se po jazykové, výtvarné i odborné stránce, samostatně uvažovat a nakonec prezentovat svoji práci.

Školní ekologický projekt Energie
V České republice stále není dostatečná informovanost o výhodách technologií spořících energie. Lidé při stavbě domu, ale často i při nákupu elektrických spotřebičů upřednostňují levnější vstupní náklady a často si neuvědomí, že pokud by peníze vložili do dražšího, ale úspornějšího zařízení, v důsledku ušetří daleko více. Toto je jednou z oblastí, na které se náš projekt zaměřuje. Technologií, souvislostí a vlivů, které denně potkáváme, je čím dál tím větší množství a mnohdy ani sami dospělí nedokáží zodpovědět všechny zvídavé otázky, popřípadě ani rozvíjet jakýkoliv praktický zájem o vlastní poUčitelé mají ve školách poměrně velký prostor (zejména v ekologických praktikách a fyzice) osvětlit dětem tuto problematiku, ale často jim chybí materiály, protože osnovy a učebnice se problematice efektivity energetiky a úspor energie příliš nevěnují.
Projekt Energie probíhá ve školním roce 2003/2004 již třetím rokem. V loňském roce se ho zúčastnilo přes 130 školních tříd z celé České republiky. V původní podobě byl součástí mezinárodního projektu Air Pollution Project Europe, který Tereza koordinuje v ČR od roku 1992.
Účastníci projektu (přihlášené třídy, sku piny, rodiny) obdrží projektový balíček s mnoha pomůckami jako jsou aktualizované obrázkové pracovní listy s metodikou pro učitele a lektory, informační letáčky o úsporách energie, barevné inspirační noviny sestavené ze zpráv, návrhů a nápadů účastníků předchozího ročníku apod. Projekt je určen pro efektivnější výchovu a vzdělávání dětí ve věku 7. třída až 4. ročník SŠ. Některé aktivity je však možné použít i pro mladší děti. Projekt je časově orientován do podzimních a zimních měsíců jednak s ohledem na počátek školního roku, jednak na vyšší spotřebu energií v tomto období a tedy i lepší pozorovatelnost spotřeb všech forem energie.
Podle toho, jak se projekt vyvíjel a jak byl ve kterém ročníku zaměřen, vyvíjely se i pracovní listy a metodika. V současnosti jsou svazky pracovních listů a námětů k práci orientovány na tři základní oblasti: „Kdo šetří má za tři“ – zabývají se otázkami forem energie, se kterou se denně setkáváme ve školách i v domácnostech. Objasňuje cesty, jak se k nám různé druhy energie dostávají, s čím vším souvisí jinak zcela neregistrované souvislosti a jaké jsou možnosti zamezit neefektivnímu hospodaření s tepelnou a světelnou energií.
Posviťme si na úspory – osvětlují využívání elektrické energie jako zdroje světla. Tak samozřejmá součást běžného života v sobě ukrývá neuvěřitelnou cestu vývoje osvětlení, souvislosti s ovlivněním kulturních změn ve společnosti, problematiku typů a efektivity svítidel, racionálního využívání energií, které mohou samy děti lehce monitorovat, až po objasnění technických souvislostí a posledních moderních tendencí.
Úsporné spotřebiče – zabývají se informováním a možnostmi v oblasti energetických štítků, ukazují, jak se dá lehce ušetřit vhodným výběrem spotřebiče, stejně jako poskytují náměty k průzkumu situace v obchodech nebo doma.
Součástí projektu je úvodní seminář, koordinace, sběr výsledků, pozorování a měření dětí, vyhodnocení soutěže O nejlepší energetický „audit“ a odměnění vítězů věcnými dárky, které TEREZE věnovala firma Osram. V minulých letech se konalo i setkání vítězů a studentská konference, kde byl prostor pro předvedení výsledků vlastních bádání a závěrů. Projekt poskytuje
možnost a inspiraci jak pro výtvarnou činnost v dané tématické oblasti, tak pro zapojení dětí do chodu domácnosti či školy, stejně jako pro odbornou činnost a praktická technická měření a pokusy. Vždyť uvědomění si souvislostí a pochopení a probuzení vlastního zájmu je nejlepší prevencí proti vzniku pozdějších deformací po stránce nedostatečné informovanosti a nezájmu o součást našeho prostředí, bez které bychom si nedovedli současnou společnost ani představit.

Program Energie
Výukové programy, které jsou využíványzejména jako vhodný doplněk k běžným školním osnovám, mají v Tereze dlouholetou tradici. Opíráme se o bohaté zkušenosti, kvalifikované lektory a kladné zpětné vazby od pedagogů i rodičů. Programy jsou založené na principech globální výchovy a udržitelného rozvoje. Děti se interaktivní formou seznamují s nejrůznějšími tématy z oblasti poznávání a ochrany životního prostředí, jednotlivých ekosystémů, problematiky hospodaření (odpady, energie…), historie, starých řemesel a dalších. Výuka probíhá většinou v dopoledních hodinách přímo v našem centru v klubovnách na Praze 1, v případě venkovních programů pak v Prokopském údolí.
Jedním z programů, který je určen pro žáky 6. – 9. tříd, je ENERGIE. Děti zde zjišťují, co všechno se musí stát, než si mohou rozsvítit žárovku, umýt ruce, nebo uvařit šálek čaje. Dozvídají se, jaké existují zdroje energie, jak lze energii uspořit a základní souvislosti. Zajímavými částmi programu jsou zkoumání energie lidského těla, vlastní tvorba dětí v tématu Zelené architektury a Ekologického bydlení, či aktivity zaměřené na schopnost samostatného uvažování, vyhledávání informací a pochopení oběhu látek a forem energie v přírodě. Podle věku a informovanosti studentů může být program přizpůsoben poměrem a hloubkou témat, diskusí, vlastních aktivit dětí, výtvarně nebo technicky.
Mezi další oblíbené programy patří Papírování (historie papíru, jeho předchůdci, recyklace a výroba papíru a hlavně vlastní praktická výroba ručního papíru), či Stará řemesla (přiblížení vzájemné propojenosti jednotlivých řemesel a praktická výroba - možnost výběru z drátování, keramiky, tkaní, zdobících knihařských technik a práce s ovčí vlnou).

TEREZA
SDRUŽENÍ PRO EKOLOGICKOU VÝCHOVU
HAŠTALSKÁ 17, 110 00 PRAHA 1
TEL: 224 816 868
WWW.TEREZANET.CZ, TEREZANGO@

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.