Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

17. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Světový den úspor energií 2003

V březnu tohoto roku se ve Welsu v Horním Rakousku uskutečnil mezinárodní kongres „Světový den úspor energií 2003“ (World Sustainable Energy Day 2003). Tento kongres každoročně pořádá Hornorakouský svaz pro úspory energií (OÖ Energiesparverband). V rámci kongresu se setkali odborníci, kteří se zabývají problematikou energetiky, úspor energií a ochrany životního prostředí. Celkem se kongresu zúčastnilo okolo 650 odborníků z cca 60 zemí světa.

Budovy zítřka – megatrendy ve stavebních a energetických technologiích 

Kongres byl zahájen ve čtvrtek 6. března konferencí „Budovy zítřka - megatrendy ve stavebních a energetických technologiích“. V posledních letech nastal razantní vývoj od energeticky úsporných domů k domům pasivním. Pasivní domy spotřebují ve srovnání s tradičními budovami přibližně šestkrát méně energie a většinou nepotřebují žádný vytápěcí systém. Tato část konference nabídla jedinečnou příležitost seznámit se s budoucností ekologického a energeticky efektního stavění a s rozhodujícími novinkami v oblasti energetických technologií. Prezentována byla celá řada témat od energeticky efektivní architektury a stavebního plánování po vytápěcí, chladicí a větrací technologie.

Otec pasivních domů ve Welsu
Kongresu se zúčastnil jako přednášející také „otec pasivních domů“, Dr. Wolfgang Feist, vedoucí Institutu pro pasivní domy (Passivhaus-Institut) v Darmstadtu, který prezentoval pasivní dům jako úspěšný příklad energeticky efektivní výstavby, ale diskutoval také o dalších výzvách pro budoucnost v souvislosti s těmito technologiemi. Dále byla na programu inovativní světelná technika Prof. Christiana Bartenbacha, sluneční energie využívaná na topení a chlazení a inovativní vytápění založené na spalování pelet. Britský architekt Bill Dunster prezentoval svou koncepci celkově udržitelné budovy a přední evropský odborník na technická zařízení budov Prof. Gerhard Hausladen z Technické univerzity v Mnichově odpověděl na otázku: „Komplexní plánování – přání nebo realita?“. Účastníci konference se mohli seznámit také s příklady „budov budoucnosti“ z Rakouska, Belgie, Německa až po Velkou Británii.

Filosof a nositel Nobelovy ceny ve Welsu
Zvláštním bodem konference World Sustainable Day 2003 byl cyklus přednášek a diskusí k tématu „Megatrendy ekologické energie“. Tato akce nabídla příležitost zúčastnit se neobyčejného setkání mezinárodních odborníků v oblasti hospodářství, vědy a politiky, mezi kterými byli mimo jiné také filosof a rektor vysoké školy v Karlsruhe „Hochschule für Gestaltung“, Prof. Peter Sloterdijk a nositel alternativní Nobelovy ceny z roku 2002 Prof. Martin Green. Prof. Sloterdijk během svého vystoupení představil své úvahy o „kultuře plýtvání“ a jejích alternativách, Prof. Green prezentoval své vize o „zelené energii“ („Green Energy Visions“).

Evropské fórum ekologické elektřiny

Světový den úspor energií byl ukončen 7. března 2003 „Evropským fórem ekologické elektřiny“, které poskytlo rozsáhlý přehled o nejnovějším vývoji klíčových technologií budoucnosti, jako např. palivových článků, biomasy, fotovoltaiky, bioplynu a o vývoji trendů v ekologické elektřině v různých světadílech.

Veletrh úspor energií
Každoročně souběžně s konferencí Světový den úspor energií se ve Welsu koná také Veletrh úspor energií (Energiesparmesse), jeden z nejvýznamnějších veletrhů v Evropě v oblastech úspor energií, stavebnictví, vytápění a využívání obnovitelných zdrojů energií. Tohoto veletrhu se každým rokem účastní přibližně 1650 vystavovatelů. Veletrh se koná na ploše o velikosti 80.000 m2 a expozici shlédne okolo 130.000 návštěvníků.

Bližší informace o kongresu a o veletrhu (o letošním ročníku a event. o plánovaném příštím ročníku) můžete získat v Energy Centre České Budějovice (tel.: 38 731 25 80, , www.eccb.cz, adresa: Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25, 370 01 České Budějovice). Energy Centre Č. Budějovice (ECČB) je poradenským střediskem v oblasti stavebnictví a energetiky budov, úspor všech druhů energií a možností využívání obnovitelných zdrojů energií. ECČB úzce spolupracuje s Hornorakouským svazem pro úspory energií (www.energiesparverband. at). V letošním roce ECČB zajišťovalo účast českých odborníků na výše uvedené konferenci za zvýhodněných podmínek a organizovalo autobusový zájezd z Č. Budějovic do Welsu pro celkem 90 zájemců, kteří navštívili Veletrh úspor energií.

 

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.