Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

30. září 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Tajemství úspěchu JME

Tajemství úspěchu Jihomoravské energetiky, a.s.

Na začátku a na konci každého procesu je zákazník – to přináší flexibilitu, rozvoj služeb a spokojenost zákazníků

V prvních dvou etapách postupného otevírání trhu s elektřinou měli významní zákazníci možnost otestovat konkurenceschopnost obchodníků s elektřinou. Jihomoravská energetika zúročila měsíce náročných příprav získáním jednoznačného prvenství v soutěži o oprávněné zákazníky.
Jihomoravská energetika, a. s., (JME) je předním obchodníkem a distributorem elektrické energie v České republice. Dokazuje to nejen svými vynikajícími hospodářskými výsledky, rostoucí kapitálovou silou a stabilitou, největší rozlohou distribučního území a rozsahem elektrických sítí, ale nyní také počtem nově získaných oprávněných zákazníků a s tím spojeným nárůstem množství prodané elektrické energie. JME tak vyšla z prvních konkurenčních bojů na otevírajícím se trhu jako vítěz.

Co stojí za příčinami úspěchu JME v konkurenčním boji?

Tvrdá příprava
Při důkladné a především včasné přípravě na liberalizaci prošla JME zásadní restrukturalizací a v současné době přechází na procesní model řízení. Díky tomu, že na začátku a na konci každého procesu figuruje zákazník, je možné zajistit efektivní fungování společnosti, flexibilitu, rozvoj poskytovaných služeb a dlouhodobou spokojenost zákazníků.

Individuální přístup
Již třetím rokem rozvíjí JME koncepci individuálního přístupu k významným zákazníkům. O každého takového zákazníka pečuje manažer prodeje, což je profesionálně vyškolený pracovník, který má odpovídající kompetence k řešení často specifických požadavků a přání zákazníka. Manažer prodeje je zároveň poradcem zákazníka ve věcech obchodních, provozních i finančních.

Služby šité na míru
Dokonalé rozpoznání potřeb a přání každého zákazníka je základem úspěchu JME a nezbytným krokem k vytvoření individuální nabídky produktů a služeb. Nabídky, které JME připravila pro vybrané oprávněné zákazníky, byly unikátní v tom, že přispěly k celkovému snížení jejich nákladů na energie. Součástí nabídek byla také dodávka speciálního softwaru AISYS OZ, který oprávněným zákazníkům umožní optimalizovat odběr elektrické energie.

Výhodná cena
Při rozhodování o výběru dodavatele elektrické energie přisuzovala většina oprávněných zákazníků největší váhu ceně za silovou elektřinu. Výše ceny, kterou nabídla JME, byla v mnoha případech výhodnější než cena konkurenčních nabídek. V zájmu JME ovšem není získávat zákazníky prostřednictvím nabídky cen, které jsou pod hranicí nákladů, tedy jít až pod pomyslnou hranici dumpingových cen. Z toho důvodu také přenechala dva ze svých zákazníků konkurenci.

Alianční partneři
JME nabízí komplexní řešení energetických potřeb zákazníků. Stále se rozšiřující produktové portfolio JME obsahuje také nabídku služeb dceřiných společností JME – Montáže, s. r. o. a AISE – JME, s. r. o. Výsledným efektem takto ucelené nabídky pro zákazníka je zabezpečení všech jeho potřeb, např. provozování energetického zařízení zákazníka dodavatelským způsobem, dodávky speciálního softwaru AISYS pro řízení celého energetického hospodářství zákazníka, energetické audity, odborné poradenství apod.

Inovace, nové produkty
Právě rozsah a kvalita nabízených doprovodných služeb a produktů jsou vedle ceny významným kritériem při získávání zákazníků. JME se snaží neustále přicházet s něčím novým, což zákazníci dokáží ocenit. V současné době proto JME nabízí možnost platit za elektřinu v eurech. Chystají se tzv. brokerské služby, díky kterým budou moci zákazníci obchodovat s elektrickou energií. Připravuje se také tzv. Zákaznický portál, který zpřístupní zákaznická data a umožní řešit požadavky zákazníků přes internet.

Tradice a zkušenost
JME navazuje na dlouhodobou tradici distribuce elektrické energie na jižní Moravě. Letos je tomu již 90 let od okamžiku, se kterým JME historicky spojuje svůj vznik. Dne 1. dubna 1913 zahájila provoz elektrizační soustava tvořená elektrárnou v Oslavanech, soustavou přenosového vedení 44 kV, distribučními elektrickými sítěmi a transformovnami v Brně a Oslavanech. Soustavu provozovala rakouská akciová společnost OELAG, která si zajistila smlouvami s Rosickou báňskou společností a s městem Brnem odběr elektrické energie.

Strategický vlastník
Při plnění strategických cílů společnosti čerpá JME ze zkušeností majoritního vlastníka a silného partnera – společnosti E.ON AG. Při vstupu mezi silnou konkurenci tak má JME za sebou partnera, který je největší privátní energetickou společností v Evropě.

Dobré reference
JME dokáže uspokojit potřeby a požadavky významných zákazníků z různých oborů činnosti. Josef Kaplan, vedoucí elektroenergetiky, Barum Continental spol. s r. o.: »Naše společnost se stala oprávněným zákazníkem v roce 2002. Na konci roku 2001 jsme provedli rozsáhlé výběrové řízení na dodavatele elektrické energie, které proběhlo v souladu se standardy mezinárodní skupiny Continental. Poptali jsme celkem osm obchodníků s elektřinou. Ve vícekolovém výběrovém řízení jsme se rozhodli uzavřít smlouvu se stávajícím dodavatelem Jihomoravskou energetikou, a. s., která předložila nejkomplexnější nabídku. S odstupem času můžeme říci, že naše rozhodnutí bylo správné. JME potvrzuje, že je pro naši společnost dobrým partnerem“. Ing. Jaroslav Kučera, vedoucí odboru energetiky, Dopravní podnik města Brna, a. s.: „Při výběru dodavatelů se Dopravní podnik města Brna musí řídit zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Na dodavatele silové elektřiny pro období od července 2002 do konce roku 2003 byla proto vypsána veřejná obchodní soutěž. Tato soutěž byla uzavřena výběrem dodavatele, kterým se stala JME, jejíž nabídka byla nejvýhodnější. Nyní máme za sebou polovinu smluvního období a mohu vyjádřit plnou spokojenost s přístupem JME k plnění smluvních závazků.“

Zákazník na 1. místě
JME je zákaznicky orientovanou energetickou společností. Potřeby zákazníků a jejich spokojenost jsou hnacím motorem a měřítkem úspěšnosti. Velké úsilí věnuje JME neustálému zlepšování obsluhy a péče o zákazníky. 31. března letošního roku byl oficiálně zahájen provoz vlastního moderního Call centra. Nyní mohou zákazníci z řad domácností a podnikatelů vyřešit vše, co souvisí s elektřinou, snadněji, rychleji a levněji po telefonu. Nová telefonická služba představuje dvě telefonní čísla, Zákaznickou linku (840 111 333) a Poruchovou službu (840 111 222), na která je možné volat odkudkoli z ČR za cenu místního hovoru. Pracovníci JME jsou na těchto linkách připraveni odpovídat na dotazy a řešit veškeré záležitosti spojené s odběrem elektřiny. Zákaznická linka je v provozu každý všední den od 7 do 17 hodin. Poruchová služba je v provozu nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontaktujte nás
Významné společnosti v České republice vědí, proč jsou zákazníky JME.

Chcete-li znát výhody, které s námi získáte, kontaktujte nás:

Jihomoravská energetika, a. s.
Prodej individuálním zákazníkům
Lidická 36, 659 44 Brno
tel.: 545 141 111
fax: 545 142 575
e-mail:
klient@jme.cz
www.jme.cz

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.