Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

19. června 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Vyplatí se úsporný spotřebič?

Příspěvkem reagujeme na váš velmi častý dotaz, jestli úspora dosažená koupí úsporného spotřebiče vyváží jeho pořizovací náklady. Váš námět nás inspiroval k sestavení příspěvku, který podrobněji vyloží smysl energetického štítkování a jeho použití v praxi. Dosažené úspory jsou v určité míře podmíněny energeticky vědomím chováním, jehož některé zásady v tomto příspěvku také naleznete.

Úsporná automatická pračka s vydařeným designem. Ovládací prvky umožňují jednoduchou volbu pracích programů a nastavení teploty praní. Úsporný provoz je dosažen konstrukčním provedením, dále pak ovládacími prvky, umožňující uživateli další kontrolu spotřeby energie.

Můžeme s potěšením konstatovat, že úsporné spotřebiče, zejména pak kompaktní zářivky již vešli do širokého povědomí veřejnosti a jsou chápány jako standard. Klasická žárovka se využije zejména v případech, kdy není použití zářivek možné (např. v případě požadavku na stmívání). Musíme však počítat s až čtyřnásobnou spotřebou elektrické energie.
Stejně tak můžeme pohlédnou i na náhradu mnohdy více než deset let staré bílé techniky, vyznačující se několikanásobně vyšší spotřebou energie oproti současnému standardu. Bylo by asi nošením dříví do lesa opakovat, jak úspory energie nabývají na významu, a to jak z hledisek ekonomických, tak (nebo spíše zejména) ekologických.

 

Energetické štítky
Smyslem energetických štítků je informovat srozumitelnou formou spotřebitele o výši energetické spotřeby výrobku a tímto ho také přesvědčit ke koupi zařízení s nižší spotřebou energie. Jelikož nabídku sortimentu určuje poptávka na trhu, jsou tímto motivováni také výrobci elektrospotřebičů k inovaci ve smyslu snižování spotřeby energie. Ačkoliv se na první pohled zdá energetické štítkování jako další zbytečná povinnost, nelze pominout pozitivní dopady a to na globální úrovni. Makroekonomický význam štítků pak spočívá ve snižování národní spotřeby elektrické energie, tedy ve zmírnění spotřeby fosilních zdrojů energie a také silné ekologické zátěže, na které se z převážné části podílí právě energetika. Podíl spotřeby štítkovaných spotřebičů na celkové spotřebě není nevýznamný, můžeme s klidným svědomím hovořit o více než šestinovém podílu. Což pro nasazení úsporných spotřebičů hovoří také. Události posledních týdnů nás stále přesvědčují o značném významu řešení této problematiky.S ohledem na vývoj cen fosilních paliv a politického napětí můžeme počítat s výraznýmnárůstem cen elektrické energie (předpokládáse cca 7 až 10 %) a také zemního plynu (avizováno obdobné navýšení). A to se již spotřebitele, jehož stát vychoval k pozornosti, úzce dotýká.

…a další souvislosti
Vývoj ceny energie se, bohužel, nedá předpovídat, neboť jak jistě víme, prognózy a analýzymají přese všechnu preciznost vyhrazeno „právo na omyl“ a vyžadují mnohdy zásadní aktualizace a množství ekonomických vstupů. Vyhodnocení z hlediska peněženky spotřebitele je pak úlohou neméně obtížnou a v pravdě nemožnou.
Čím jsou proto energetické štítky užitečné pro spotřebitele?
Stejně tak jako cenovka informuje jasněa přehledně o ceně výrobku, tak energetický štítek jednoduše prokazuje základní technické vlastnosti výrobku bez nutnosti dotazování obsluhyči prohledávání technických listů výrobku.V tom je přínos energetického štítku taképro kvalitu a kulturu prodeje. Energetický štítek navíc upozorňuje na další typické (např. užitné) vlastnosti spotřebiče, které se spotřebou energie přímo nesouvisejí, ale spotřebitelezajímají úplně stejně.
Ačkoliv údaje uvedené na štítcích jsou s velkou pravděpodobností hodnověrné (měření energetické náročnosti a dalších provozních parametrů spotřebiče probíhá na základě testů prováděných podle příslušných norem), od skutečných hodnot dosažených u nás doma se mohou lišit. K číslům na štítku se totiž došlo během normovaných zkoušek za standardních podmínek ve zkušebním ústavu. Ne v každé domácnosti jsou však podmínky (a způsob zacházení:) stejné, jako v laboratoři. Stačí, aby kuchyň byla obrácena na jih, lednice byla umístěna blízko zdroje tepla, do pračky se dalo více prádla a spotřeba energie může být oproti té deklarované i poměrně značně (o desítky procent) vyšší!
Je nám jasné, že u štítkovaných spotřebičů požadujeme jistou užitnou hodnotu, a mnohdy také některé nadstandardní funkce. Dále nás zajímá životnost spotřebiče, značka, design a poruchovost a servisní možnosti. Stručně shrnuto, nechceme o našemelektrospotřebiči vědět, natož pak volat „drahého opraváře“.
Energetický štítek, pokud již máme představu, jaký výrobek a jeho vybavení si představujeme, nám dá jasnou odpověď, který si vybrat a zda se nám zvýšené náklady na úspornější třídu vůbec vrátí, pokud je chceme krýt právě z ušetřených peněz za elektrickou energii. Jednoduchým výpočtem pak můžeme vybrané spotřebiče porovnat. Můžeme předpokládat, že této úspory dosáhneme, pokud vybíráme mezi spotřebičem neúsporným (alespoň třídy F) a úsporným (např. třídy B nebo C). Při porovnání dvou úsporných spotřebičů, např. z tříd úspornosti A,B, nebo C, již úspora nákladů za energie zdaleka není tak vysoká.

Příklad pračky
Pokud porovnáme pračku z energetické třídy A se spotřebou na prací cyklus 0,85 kWh za 17000 Kč a spotřebič třídy C se spotřebou na prací cyklus 1,17 kWh za 10233 Kč, výpočtem zjistíme, že dosažená úspora se nám vrátí po cca 6000 pracovních cyklech. Jelikož se obvykle uvažuje s 200 pracími cykly ročně, znamená to návratnost 30 let, což je značně za hranicí životnosti pračky. Dlužno ovšem podotknout, že pračka za 17 000 Kč disponuje rozšířenějším spektrem funkci a komfortem, proto není toto srovnání z hlediska uživatele příliš korektní. Spíše upozorňuje na skutečnost, že samotné úspory energie nám nezaplatí luxus. I v jednotlivých třídách, např. A nejúspornější, lze podle stupně vybavenosti najít výrobky s cenou 12 000 a 30 000, které mají stejnou hodnotu spotřeby elektrické energie na prací cyklus.

Příklad dvoudvéřové chladničky s přehledným uspořádáním vnitřního prostoru

Chladicí technika
Prostor chladničky by měl být využit alespoň ze 70 %, přičemž se počítá s objemem 50 až 70 litrů na osobu. Platí, že za každých 10 litrů objemu chladničky (mrazničky) se roční spotřeba elektřiny zvyšuje o 15 až 20 kWh.
Rozhodující pro množství spotřebovávané energie je teplota vnějšího a vnitřního prostředí, tj. teplota v místnosti a v prostoru chladničky. Za každý stupeň navíc nad 20 °C okolní teploty vzroste spotřeba energie chladničky o 6 %. A naopak, snížení teploty v chladničce o 2 °C znamená zvýšení spotřeby energie o 15 procent! Chladnička by proto měla být v místnosti umístěna co nejdál od zdrojů tepla (sporáku, topení, mimo přímé slunce apod.), a pro normální provoz stačí, aby v chladničce byla průměrná teplota +5 °C a v mrazničce -18 °C.
Není vhodné ani příliš vlhké místo – vysokou vlhkostí vzroste spotřeba energie až o 4 %. Také dlouhé hledání při otevřených dveřích znamená vyšší spotřebu energie. Námraza na výparníku tepelně izoluje, a tím snižuje chladící výkon. Námraza silnější než 3 mm zvyšuje spotřebu energie až o 75 %! Ledničku proto pravidelně odmrazujte.

Pračky a sušičky prádla
Nové typy praček jsou úspornější z hlediska spotřeby elektrické energie i vody. Zatímco starší typy byly „schopné“ při jednom praní spotřebovat několik kilowatthodin el. energie a 80 i více litrů vody, dnešní úsporné typy automatických praček na jeden prací cyklus potřebují obvykle méně než 1 kWh elektřiny a pouze 40 – 50 l vody!
Rozhodující pro množství spotřebovávané energie je teplota vody při praní. Snížením teploty prací vody z 90 °C na 60 °C (vhodné je vybrat spotřebič s regulovatelnou teplotou praní) lze ušetřit kolem 25 % energie. Umožní to i použití pracích prostředků, které jsou účinné i při nižších teplotách. Úspora energie vyrovná cenu prášku. Pokud jde o provozní náklady je také dále důležité vědět, že spotřeba jednotky elektřiny je co do ceny cca 100× vyšší než vody. Jedna kilowatthodina el. energie stojí v nejobvyklejším tarifu pro domácnosti (sazba D02) cca 3,50 Kč, zatímco kubík vody (tisíc litrů) v průměru celorepublikově 35 Kč!
A pozor! Při praní menšího množství prádla
(u některých nových praček v tzv. „úsporném programu“) se spotřebuje téměř stejné množství energie i vody jako při praní při plné náplni. Výhodné je proto si prací dny zorganizovat tak, aby byla pračka při praní plná, což je tehdy, pokud množství prádla v pračce nepřesahuje od horní stěny bubnu výšku lidské ruky. (To platí při praní barevného prádla nebo při praní s vyvářkou. Při praní jemného nebo obyčejného prádla anebo vlny pak může být množství prádla k vyprání i menší).
Velmi náročné na spotřebu elektřiny jsou pak sušičky prádla, jako nejlepší sušička se proto doporučují slunce a vítr. Přesto pokud se pro nákup sušičky (příp. kombinace pračky se sušičkou) rozhodnete, vyberte si pokud to je dispozičně u vás doma možné raději typ ventilační (vyžaduje vybudování odvodu vzduchu ven). Oproti kondenzačním typům spotřebují ventilační sušičky méně energie a i jejich pořizovací cena bývá obvykle nižší.

Myčky nádobí
Myčka nádobí v porovnání s ručním mytím nádobí pod tekoucí vodou ušetří téměř 60% vody (při mytí nádobí v uzavřeném dřezu je spotřeba teplé vody ve srovnání s mytím nádobí pod tekoucí vodou nižší min. trojnásobně). K tomu však navíc potřebuje pouze 1/4 pracovního času. Vyplatí se tedy všude tam, kde je pracovní čas drahý :-)
Myčky na 12 nebo 14 sad nádobí (s šířkou 60 cm) jsou efektivnější než myčky na 6, 8 příp. 9 sad (o šířce 45 cm). Omývání nádobí před jeho uložením do myčky není nutné. Volné zbytky po jídle lze z nádobí odstranit rukou, v případě přilnutých zbytků je pak potřeba takto špinavé nádobí uložit do myčky a její dveře řádně uzavřít (aby na něm nezaschly).
Vybírejte správný mycí program: Standardní pro normálně zašpiněné nádobí, pro nádobí zašpiněné jen lehce postačí program úsporný. Málo špinavé nádobí vyzkoušejte v myčce umýt při teplotě vody místo standardních 65 na 50 °C – pokud se to osvědčí, budete tím šetřit energii, čas a tedy i peníze. Nejúspornější však je, aby myčka byla před spuštěním vždy PLNÁ.

Na konkrétním výrobku si můžeme názorně ukázat požití energetického štítku v praxi. Energetický štítek nás informuje o skutečnosti, že na jeden prací cyklus (bavlna, teplota praní 60 °C) spotřebujeme 0,79 kWh elektrické energie. Vyprání nás tedy stojí v sazbě D02 cca 3,5 Kč, což je velmi příznivá hodnota. Energetický štítek nás však informuje, že náplň pračky je pouze 3 kilogramy, jeden kilogram prádla tedy vypereme se spotřebou 0,26 kWh za cca 90 hal. Z tohoto důvodu je spotřebič i přes malou spotřebu na prací cyklus zařazen do energetické třídy B, neboť v třídě A je požadována spotřeba elektrické energie menší než 0,19 kWh na kilogram bavlny. Pokud si vyberu spotřebič s náplní 5 kg se spotřebou 0,9 kWh na prací cyklus (tedy spotřebič s energetickou účinností třídy A), teoreticky ušetřím na vyprání 30 kg prádla cca 10 Kč za elektrickou energii. Je však nerozumné zvolit pračku z náplní 5 kg, pokud pereme malé množství, neboť využití kapacity je také důležitým činitelem úspory energie.
Účinnost praní a odstřeďování hodnotí vlastnosti spotřebiče z hlediska uživatele, index prací schopnosti podle norem, účinnost odstřeďování podle množství vody, které zůstane ve vypraném prádle. Například hodnoty účinnosti odstřeďování nás informují o tom, kolik vody nám zůstane v odstředěné náplni. Na příklad, při účinnosti odstřeďování třídy G je to více než 90 %, tedy více než 4 kg hmotnosti prádla, při účinnosti odstřeďování A je to méně než 45 %, tedy méně než 2 kg vody na náplň. Tím se zkracuje doba schnutí prádla a nebo šetří energie v sušičce (pokud ji používáme). Posuzovaný výrobek stojí cca 17 000 Kč. Pokud se však důsledně orientujete podle štítků, lehce naleznete výrobek s mnohem lepšími parametry za 14 000 Kč (energetická třída A, účinnost praní A, účinnost odstřeďování B. Energetický štítek proto poskytuje velmi cenné podklady pro výběr spotřebiče, vzhledem k nepředstavitelně pestré nabídce na trhu). Orientujeme se lehce podle několika písmen a čísel.
Dalším, avšak odlišným příkladem je energetický štítek chladničky. Jak víte, existuje mnoho provedení, nejznámější jsou dvoudvéřové chladničky (vnitřní teplota do -6 °C) s dalším prostorem (mrazničkou) o nižší pracovní teplotě označený příslušným počtem hvězdiček (3 hvězdičky do -18 °C). Energetický štítek nám, prostřednictvím zařazení do energetické třídy prokáže, jak hospodárně využívá spotřebič elektrickou energii pro dosažení svých provozních parametrů. Další hodnotou na štítku je roční spotřeba elektrické energie ztanovená normovaným testem. Přímo na spotřebiči odečtete objem chladicího i mrazicího prostoru, počet hvězdiček nám ukáže dosažitelnou teplotu v mrazicím prostoru. Při výběru spotřebiče opět důsledně postupujeme podle údajů na energetickém štítku, doporučujeme si však nejdříve ujasnit, jaký spotřebič vlastně chceme a co od něj požadujeme. Proto je vhodné s prodejcem nejdříve prodiskutovat, jaký přístroj (podle užitných vlastností) by pro nás byl njvýhodnější.

Shrnutí
V tomto příspěvku jsme Vás blíže seznámili se smyslem a problematikou energetického štítkování, které chápeme jako velmi užitečné hned z několika úhlů pohledu. Jedná se zejména o přínos spotřebiteli (tedy zákazníkovi) spočívající ve výrazném usnadnění orientace při výběru domácího spotřebiče z ranku bílé techniky. Může se velmi rychle seznámit s důležitými technickými údaji a tyto pak použít pro srovnání s ostatními spotřebiči. Tento výběr navíc usnadňují třídy úspornosti, podle nichž lze již na první pohled rozlišit hospodárný spotřebič od méně úsporného.
Pokusili jsme se zodpovědět, na příkladu automatické pračky, i velmi častý dotaz vás čtenářů, jestli se úsporný spotřebič vyplatí. Jejich cena se však zdaleka neodvíjí pouze od spotřeby energie, ale také od úrovně vybavení, použitých materiálů, elektroniky, designu či funkcí.
Úsporné spotřebiče často nejsou ani dražší než ty nehospodárné. Bohužel, někteří obchodníci odůvodňují vyšší cenu spotřebiče se širší paletou funkcí a nebo nadstandardním designem právě vysokou energetickou třídou. Přitom lze celkem pohodlně nalézt úsporný spotřebič stejné třídy za cenu stejnou jako ten nehospodárný. Tento zakořeněný předsudekmůžeme považovat jako iluzorní. Je to zhruba stejné jako doufat v to, že menší spotřeba pohonných hmot u drahého moderního auta nám vyrovná náklady na jeho pořízení oprotistaré škodovce. Pokud však vybíráme mezi několika moderními auty, kromě pohodlí hledíme na jejich průměrnou spotřebu (cenově nevyzpytatelný benzín).
Stejný smysl z hlediska zákazníka má i energetický štítek.

Miroslav Götz, gotz@ceskaenergetika.com
Tipy pro hospodárné používání spotřebičů – SEVEn o.p.s.
(www.uspornespotrebice.cz)

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.