Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

15. října 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Výsledky provozu ES ČR za březen 2003

Po uplynutí prvého čtvrtletí roku se uzavřela prvá ucelená část druhé etapy otevírání trhu s elektřinou. Oproti předcházejícím obdobím jsou patrné některé zásadní změny – v prvé řadě změna struktury spotřeby elektřiny. V loňském roce bylo v průměru pouze 17 % spotřeby elektřiny netto distribuováno oprávněným zákazníkům s možností volby dodavatele elektřiny. V prvém čtvrtletí letošního roku tato část narostla v průměru o cca 9 až 10 %.

Měsíční maximum spotřeby ES ČR (= zatížení – výkon na přečerpávání v PVE) bylo v březnu 2003 naměřeno ve čtvrtek 6. 3. 2003 v 19:00 hodin platného času při kmitočtu 50,00 Hz ve výši 9682 MW.

Měsíční minimum spotřeby ES ČR (= zatížení – výkon na přečerpávání v PVE) bylo v březnu 2003 naměřeno v neděli 30. 3. 2003 v 7:00 hodin platného času při kmitočtu 50,05 Hz ve výši 5941 MW. Jedná se prozatím o nejnižší hodnotu zatížení v roce 2003.

Průměrná denní teplota ve sledovaném období byla 4,3 °C.

Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby (= zatížení – výkon na přečerpávání v PVE) dnů typu út-pá v ES ČR je k dispozici v grafu „Diagram průměrných týdenních maxim spotřeby dnů typu út-pá v ES ČR“.

Měsíční maxima a minima spotřeby elektřiny v ES ČR v roce 2003

Diagram průměrných týdenních maximum spotřeby dnů typu út - pá v ES ČR

V prvém čtvrtletí roku 2003 bylo vyrobeno (výroba elektřiny netto) celkem 20394 GWh elektřiny – z toho nejvíce na parních elektrárnách (14087,4 GWh).

Saldo dovozu a vývozu elektřiny bylo –3072,1 GWh.

Tuzemská spotřeba elektřiny netto za stejné období byla 15470,5 GWh.

Celkový instalovaný výkon zdrojů vyrábějících elektřinu byl k 31. 3. 2003 16269,014 MW.

Podrobnější informace o provozu ES ČR jsou k dispozici na www stránce Energetického regulačního úřadu: www.eru.cz/Technický informační systém ERÚ/Měsíční zprávy o provozu ES ČR.

Ing. Jaroslav Lukáš
ERÚ

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.