Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

25. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Vytápění venkovním vzduchem se stává běžným systémem

Využívání tepelné energie z okolí vytápěných objektů s pomocí tepelných čerpadel se během posledních deseti let i u nás poměrně rozšířilo.                                                                                                       

Proti mnohým zemím EU, ke kterým jsme se přiřadili, máme značné zpoždění. Důvody jsou jednoduché. Donedávna byly u nás ceny energií a paliv natolik levné, že nebyla nikterak výrazná motivace k dosahování energetických úspor. Právě oblast vytápění a ohřevu užitkové vody je z energetického hlediska v domech pro bydlení, ale i v komerčních budovách, energeticky náročná.
Rostoucí ceny energií nás však donutily hledat cesty, jak alespoň udržet provozní náklady na dosavadní úrovni, ještě lépe – snížit je.
Pro tento účel pak jsou velmi úspěšným řešením tepelná čerpadla, která již u nás  celé řadě objektů (asi 5 000) slouží ke spokojenosti jejich majitelů. O tom, že teplo lze odnímat ze země, vody a vzduchu bylo napsáno již mnohé a povídání o tom je na každých webových stránkách, zaměřených na tepelná čerpadla.
Podívejme se však na konkrétní orientaci, kam směřuje vývoj kolem nás a dnes již také u nás.
Historicky se u nás počátkem devadesátých let minulého století začala prosazovat tepelná čerpadla systému země (solanka) – voda. Jednalo se převážně o dovozová zařízení. Tento celoročně stabilní zdroj tepelné energie splnil očekávání uživatelů a vesměs s tímto druhem tepelných čerpadel nebyl problém a většinou úspěšně pracují dodnes.
Systémy voda-voda nejsou u nás příliš rozšířeny, ale mnohde je někteří dodavatelé se střídavými úspěchy instalovali (někde také s velkými neúspěchy). Podmínkou provozu je poměrně značné množství vhodné vody a to je u nás jen v omezených lokalitách. Jsou známy problémy se ztrátou vody, narušení vodního režimu a nelze tento systém brát za perspektivní v našich podmínkách.
Poměrně zavrhovaný systém tepelných čerpadel vzduch-voda, jehož provoz byl z počátku efektivní tak do venkovní teploty 0°C max. –5°C, však doznal významných změn (osobně jsem patřil k jeho odpůrcům). Generační skok však nastal, když s objevem a využíváním spirálových kompresorů Sroll, se využití venkovního vzduchu s energetickým efektem posunulo až k teplotám – 20°C.

Tepelné čerpadlo DIMPLEX LI 8 AS (kompletní zařízení umístěno uvnitř objektu)

To už je samozřejmě o něčem jiném. První tepelná čerpadla tohoto typu se u nás objevila v roce 1999 a od té doby byla „nastartována“ jejich kariéra. Tak například tepelné čerpadlo DIMPLEX LI 11 AS má při venkovní teplotě – 20°C a teplotě topné vody 35°C (pro podlahové topení) topný faktor 2,3! Při venkovní teplotě +3 až +4°C, což je průměrná teplota v topném období na většině našeho území, pak vychází topný faktor v rozmezí 3,5-3,8. S těmito parametry lze úspěšně srovnávat tzv. „vzducháče“ se zemními tepelnými čerpadly. K tomuto zjištění jsme nedospěli jen u nás, ale je to trend ve středoevropských zemích s podobnými klimatickými podmínkami. To, že tepelná čerpadla vzduch-voda nevyžadují žádné související zemní práce (vrty, rýhy, studny), které celou investici jen zvyšují, je všeobecně známo.
Méně se však již ví, že v důsledku živelného provádění vrtů pro tepelná čerpadla došlo k významným ekologickým škodám v důsledku kontaminace kvalitních spodních vod. Právě proto vyšel nový „vodní zákon“, který ve snaze omezit neodborně prováděné vrtné práce a zamezení škod na vodních režimech definuje, co vše musí být vyřešeno, než je vydáno povolení k provedení vrtů, které mnohdy přesahují hloubky 100 m.
Tento problém se u systému vzduch-voda vůbec nevyskytuje. Ale aby to nebyly jen chvalozpěvy na jedno téma, je z hlediska objektivity třeba vzpomenout i určité opodstatněné výhrady, které se vyskytují u výrobků některých dodavatelů.
Častými výhradami k tepelným čerpadlům vzduch-voda je jejich hlučnost. Ano, na trhu jsou taková tepelná čerpadla, jejichž hlučnost dosahuje úrovně až 65 dB(A), což je nepřijatelné pro celé okolí a přesahuje vysoce povolené hodnoty hygienických předpisů.
Pro srovnání mohu uvést hladinu akustického tlaku, již zmíněného tepelného čerpadla DIMPLEX LA 11 AS, která měřená ve vzdálenosti 1m od zařízení je 50 dB(A) a ve vzdálenosti 5 m je to jen 39 dB(A), což plně vyhovuje předpisům a nikoho neruší. Ta hlučná tepelná čerpadla pak mezi veřejností vrhají špatné světlo na ty , které jsou na špičkové technické úrovni a problémy s hlukem mají zcela vyřešeny.
Nějak podobně je to i s provozními parametry. Ne všechna čerpadla vzduch-voda mají výše uvedené parametry při teplotách -20°C. Můžeme se na našem trhu setkat se zastaralými technologiemi, jejichž praktické využití končí, jako před 10 lety, někde v oblasti teplot těsně kolem 0°C. Bohužel neodborník to nepozná a v domnění, že si kupuje cenově výhodné tepelné čerpadlo se pak diví, jakou to má velkou spotřebu a proč mu běží tak často elektrokotel.
Bohužel není na trhu tepelných čerpadel „pořádek“, podle kterého by se poznalo, co je kvalitní a co ne. Běžně se můžeme setkat s tím, že původně kvalitní chladící zařízení, je vydáváno za tepelné čerpadlo. Ono skutečně dokáže také topit, ale s jakými parametry? Říká se přece, že tepelné čerpadlo je „obrácená lednička“, ale ono to není tak doslova.
Závěrem stojí za to se zmínit o tom, že vzduchová tepelná čerpadla DIMPLEX mimo běžnou teplotu topné vody 55°C jsou v provedení až 65°C dokonce max. 75°C, která mohou být využita i pro objekty s vysokoteplotními topnými systémy, které nelze zateplit a upravovat topný systém by bylo neekonomické.
Reverzibilní tepelné čerpadlo pro topení v zimě a chlazení v létě se současným využitím odpadního tepla pro ohřev užitkové vody nebo v bazénu je vhodným doplňkem komplexní nabídky tepelných čerpadel.
Více informací můžete získat na www.termokomfort.cz.

 

Ing. Josef Slováček
TERMO KOMFORT s. r. o.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.