Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

20. června 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Zemní plyn – vaše dobrá volba!

Nejen o plynárenství s předsedou představenstva Thomasem Hejcmanem a s místopředsedou představenstva Josefem Kastlem z akciové společnosti Západočeská plynárenská (ZČP).

Oslovili jsme Vás, pánové, abychom čtenářům přiblížili aktuální situaci v českém plynárenství. Zaměříme se přitom na specifika západočeského regionu.

Pane Kastle, mohl byste nám, také jako prezident České plynárenské unie, přiblížit, jaké změny nyní české plynárenství čekají?
České plynárenské čekají v blízké budoucnosti zásadní systémové změny. Důvodem je nutnost přizpůsobit plynárenství České republiky podmínkám platným v EU. Na naše odvětví se vztahuje tzv. druhá plynárenská směrnice Evropské komise, jejímž cílem je dosáhnout v zemích EU v r. 2007 úplného otevření trhu se zemním plynem. ČR v současné době promítá uvedené zásady do novely Energetického zákona 458/2000 Sb. a připravuje další navazující předpisy. Po jejich vydání pak může plynárenské odvětví realizovat potřebné úpravy vlastních procesů. Připravované změny vyvolávají v plynárenských společnostech nutnost výrazných úprav řídících a organizačních struktur, informačních technologií a systémů řešení apod. Realizace přináší a bude přinášet vznik významných dodatečných nákladů.

Vysvětlil byste prosím pojem „otevření trhu“?
Jak se promítne do vztahu k zákazníkovi?

Otevření trhu znamená především nastavení konkurenčního prostředí a zároveň novou možnost pro zákazníky. Liberalizaci trhu však nelze provést naráz. Podle posledního návrhu novely energetické - ho zákona bude vstup na liberalizovaný trh pro velké odběratele umožněn od 1. 1. 2005. Druhá vlna otevření by měla proběhnout v roce 2006. V roce 2007 si svého dodavatele již budou moci vybírat i klienti z kategorie domácnosti. Nadále bude podnikání distributorů zemního plynu ovlivňováno zvláštním režimem státní regulace prostřednictvím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). To znamená, že plynárenské společnosti musí zajistit oddělení obchodní a distribuční činnosti. Oddělování bude probíhat zřejmě ve 3 fázích – oddělení informačních a účetních systémů, oddělení manažerské a nakonec oddělení právní. Všechny tyto kroky budou mimořádně komplikované a finančně náročné.

Jak vypadá připravenost států EU na splnění podmínek evropské legislativy – tedy otevření trhu?
Je nutno říci, že státy západní Evropy z převážné většiny mají určité zkušenosti z otevřeného trhu na základě platnosti první plynárenské směrnice Evropské komise. Přesto současně platné podmínky splňuje pouze Nizozemsko. Druhá plynárenská
směrnice z r. 2003 zásadním způsobem změnila původní věcný obsah, ale i zkrátila závazné lhůty pro dosažení stoprocentního otevření trhu. Urychlení procesu zkrátilo lhůty pro tvorbu legislativních předpisů ČR, ale nejvíce dopadne na plynárenské společnosti. Čeká nás tedy mimořádně náročné období. Za nejdůležitější v současné době považujeme, aby připravovaná legislativa ČR zadala odvětví pro otevírání trhu reálně splnitelné podmínky, umožnila zachovat dlouhodobě stabilitu a bezpečnost dodávek a vytvořila rovnocenné podmínky pro podnikání na trhu energií. Je nutné konstatovat, že současný návrh novely energetického zákona v řadě bodů tyto oprávněné požadavky zatím nenaplňuje.

Pane Hejcmane, od poloviny roku 2002 působíte v Západočeské plynárenské jako předseda představenstva. Můžete nám říct, kterou oblast podniku jste si obzvláště oblíbil?
Vybrat si jednu oblast je velmi těžké. Práce v plynárně je velmi různorodá a každá z oblastí má své kouzlo. Jako předseda představenstva se samozřejmě zabývám jak otázkami distribuce, tak i problematikou obchodu a služeb. Západočeská plynárenská je nyní řízena třemi výkonnými členy představenstva, přičemž každý z nich je odpovědný za určitou podnikovou oblast. Pod má „křídla“ patří úsek obchodní. Nejvíce se tedy v současné době věnuji obchodní, marketingové, ale také komunikační strategii ZČP. Snažíme se sledovat, pochopit a respektovat potřeby našich klientů. Dodáváme jim bezpečně a spolehlivě produkt, o němž jsme přesvědčeni, že je nejlepší.

Opravdu je zemní plyn nejlepší? V čem spatřujete výhody zemního plynu v porovnání s ostatními palivy?
Přednosti tohoto ekologického média vidím především v naprosté bezpracnosti topení. Plyn není třeba skladovat a skládat, jako je tomu u dříví a uhlí.  Zákazník není také nucen pravidelně přikládat, ale velice jednoduše může „teplo svého domova“ regulovat a ovládat. Jsme proto schopni našim zákazníkům zajistit dokonalý komfort a pohodlí. Využití zemního plynu je mnohostranné, můžeme jím topit, ohřívat vodu a také na něm vařit. Právě jako palivo používané na vaření zemní plyn absolutně vítězí. Ve stlačené formě se zemní plyn osvědčuje také jako velmi levný a úsporný pohon v dopravních prostředcích.

Jak je to se zatěžováním životního prostředí?
Zemní plyn je ze všech paliv k našemu okolí nejšetrnější. Produkované spaliny neobsahují téměř žádný popílek ani oxidy síry. Budoucností Západočeské plynárenské jsou především uvědomělí zákazníci, pro které tato přednost hraje důležitou roli při rozhodování, které palivo zvolit. Pohodlí, komfort a spolehlivá a bezpečná dodávka plynu 24 hodin denně jim pak budou odměnou.

Zemní plyn je fosilní palivo, jeho zásoby na Zemi jsou tedy vyčerpatelné. Lze se obávat toho, že ho nebude dostatek?
Ne. Světové zásoby zemního plynu budou k dispozici ještě několika generacím. Navíc má tento produkt velmi vysoký využitelný energetický obsah. Mohu jej opravdu jen doporučit.

Jak se Vaše společnost připravuje na zvýšenou konkurenci, kterou s sebou přinese již zmíněné otevření trhu?
Naším úkolem bude zobrazit přednosti Západočeské plynárenské, jako jsou dlouhodobé zkušenosti s dodávkou plynu a používaným zařízením, znalost stávajících sítí i regionu a především stabilita naší firmy. Vždyť plynárna existuje v západočeském regionu v různých formách podnikání již 144 let! Navazujeme na dlouhou tradici a máme se o co opřít. Nepodceníme však ani legislativní a organizační přípravu na změněné tržní podmínky. K našim prioritám patří vytvořit co nejúčelnější základnu (právní, servisní i personální) pro vstup na liberalizovaný trh. Novému prostředí se budou muset přizpůsobit všechny složky podniku.
V centru zájmu bude stát zákazník. V příštím období se budeme snažit zvýšit životní komfort našich odběratelů. Překvapíme je novými službami a možnostmi a ještě dokonalejším servisem. K tomu je připraveno naše telefonické zákaznické centrum * a síť zákaznických kanceláří.
Dále budeme plně využívat naši už vybudovanou partnerskou síť v Plzeňském a Karlovarském kraji. Prostřednictvím těchto externích subjektů působících na území západočeského regionu budeme moci poskytovat komplexní služby včetně poradenství na mnoha místech. Zákazník tedy např. nebude muset jezdit do plzeňské zákaznické kanceláře. Náš tržní partner, např. výrobce a dovozce plynových kotlů, bude totiž také moci se zákazníkem uzavřít smlouvu na odběr zemního plynu apod. Pro zkvalitnění služeb a zejména pro zajištění maximálně bezpečné a spolehlivé dodávky zemního plynu bylo v listopadu loňského roku založeno Západočeské sdružení pro zemní plyn (ZSZP). Jedná se o profesní sdružení subjektů působících v oblasti využití zemního plynu. K jeho nejdůležitějším cílům patří zvýšení bezpečnostních standardů v oblasti užití zemního plynu. Proto sdružení svou činnost zaměřilo také na školení tržních partnerů v oblasti technické i obchodní. V případě dotazů spojených s užíváním zemního plynu či s členstvím ve sdružení se lze obrátit na jednatele ZSZP Tomáše Škodu. ** Neméně významná bude aktivní účast ZČP na zlepšování sociálního prostředí a zvyšování životní úrovně v oblasti západních Čech. Ukážeme, že náš přístup odpovídá kodexu vyspělých světových podniků a že naše aktivity, jako partnera regionu, obsahují i podstatnou podporu kulturních a charitativních činností.

Pánové, děkujeme Vám oběma za rozhovor.

Pozn. redakce:

  • Kontakt na Telefonické zákaznické centrum:
    Plzeňský kraj: 37 800 1111
    Karlovarský kraj: 35 943 1111
  • Kontakt na jednatele ZSZP Tomáše Škodu:
    tel. 377 091 335, email:
Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.