Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

4. srpna 2008, Autor: varner
Nezařazené články

Zimní zahrady - Krása i užitek

Působivé spojení zahradního domku se zimní zahradou
s velkou užitnou hodnotou
Odvážné řešení vzhledu zimní zahrady poplatné době

Zimní zahrady jsou již více než jedno století uznávaným architektonickým prvkem. Jsou ale také významné energetickým přínosem pro dům nebo byt. Bohužel stále platí, že pořízení zimní zahrady je určitou známkou nadstandardu. Jsou poměrně drahé a architektonicky (pokud má zimní zahrada k něčemu vypadat a zapadnout do koncepce domku) náročné.

Při rozhodování, zda si zimní zahradu pořídíme, je velmi důležité umět si zodpovědět otázku k jakému účelu nám bude sloužit. Na tuto otázku existuje opravdu mnoho odpovědí.
Jedním ze způsobů využití zimní zahrady je začlenění zeleně do svého domu, která nás bude těšit po celý rok. Milovníci rostlin tuto funkci uvítají, jelikož klima v takovéto zimní zahradě je vhodné i pro pěstování tropických rostlin. Zde je třeba si uvědomit, že v tomto případě už zahrada nemůže sloužit k příjemnému posezení s přáteli a nebude vyhledávaným místem odpočinku. Nesmíme zapomenout ani na důsledky, které nám přinese pěstování rostlin – vysoká vlhkost, srážení vody a z toho vznikající škody, které vlhkost může způsobit. Takováto zimní zahrada musí být speciálně upravena, resp. chráněna. Zimní zahrada v podobě tropického skleníku by měla mít celoročně teplotu min. 23 – 25°C. Ve vzájemném poměru by měla být teplota, intenzita osvětlení a zálivka rostlin.
Druhým a také více preferovaným způsobem využití zimní zahrady je vybudovat místo pro odpočinek, posezení s přáteli. Většinou se navrhuje jako obytná hala, která svou příjemnou atmosférou navozuje pocit pobytu v přírodě. Jednou z hlavních výhod je téměř bezprostřední kontakt s venkovní zahradou, příp. výhled do krajiny. Další nespornou předností je umístění v blízkosti zázemí domu a obytných místností. V tomto případě je třeba zimní zahradu chápat jako stavební dílo, jehož výstavbě předchází významný rozhodovací proces. Posuzujeme dopadající sluneční energii, cirkulaci vzduchu, orientaci ke světovým stranám, toky tepla, začlenění zimní zahrady do domu, příp. do zahrady. Neméně důležitým hlediskem je výběr materiálu konstrukce zimní zahrady, jaký bude podíl prosklených ploch, umístění dveří, oken a zda zvolíme střechu prosklenou nebo plnou.

Luxusní zimní zahrada
s důrazem na řád
Viktoriánská zimní zahrada Záběr z realizace zimní zahrady

Doporučení
Zimní zahrada je ve své podstatě obytný prostor s velkými prosklenými plochami, který umožňuje vizuální kontakt s okolím, aniž bychom byli omezováni rozmary počasí či chladným zimním období. Základním požadavkem je určení rozsahu prosklených ploch. Jelikož sklo je vynikajícím vodičem tepla, s nárůstem skleněných ploch se zvětšují tepelné ztráty zimní zahrady, v letním období by se pak pobyt stal nepříjemným.
Tepelné vlastnosti lze vylepšit nahrazením části prosklených ploch konstrukce neprůhlednými, ale tím se bohužel připravujeme o základní účel zimní zahrady, a to je co největší vizuální kontakt s okolím. Návrh funkční zimní zahrady je z tohoto pohledu vlastně hledáním přijatelného kompromisu. Z opatření pro zlepšení tepelných vlastností lze u zimní zahrady doporučit např. plnou střechu s dostatečnou tepelnou izolací, nikoliv však instalaci plných stěn např. do 80 cm výšky, kdy se ztrácí smysl realizace zimní zahrady.
Jako ochranu proti přímému oslunění v letním i zimním období využijeme markýzy a rolety. Pečlivé řešení vyžadují okna, důraz je třeba klást na vhodnou těsnost okenních spár. Průvan má na svědomí energetické ztráty, proudění vzduchu může být (zvlášť v tak exponovaném místě jako je zimní zahrada) až velmi nepříjemné. Proto je vhodné počet oken a dveří v zimní zahradě omezit na počet nutný k zajištění hygienické výměny vzduchu. Zajištění větrání je velmi důležité, riziko kondenzace vodních par na konstrukci (a jejího následného poškození či destrukci) je zde skutečně velké. Dostatečnou výměnu vzduchu proto realizujeme pomocí konstrukčních opatření na okenních rámech (klapky, větrací štěrbiny apod.).

Futuristický vzhled zimní zahrady s reflexními skly Vhodné a nadčasové architektonické řešení, zimní zahrada zapadá do výrazu domu

Vytápění zimní zahrady
Lze realizovat využitím lokálních topidel a nebo napojením na systém ústředního vytápění. Zásadně preferujeme topidla či otopná tělesa, která minimálně narušují vizuální kontakt s exteriérem, tedy s co nejmenší výškou. Ideální jsou proto různé konvektory a nebo velmi nízká otopná tělesa. Při realizaci vytápění v zimní zahradě je třeba klást zvýšený důraz na výraz otopného tělesa v interiéru, klasické litinové radiátory zde nepůsobí nikterak esteticky.

Materiály pro zimní zahrady

  • Konstrukce – hliníkové profily, dřevěné trámky či materiály na bázi dřeva, plast.
  • Povrchové úpravy – eloxy, komaxit (vypalované laky), metalické laky, imitace dřevin na hliníkových profilech, pro dřevěné konstrukce venkovní laky a lazury.
  • Zasklení – optimální je využití oken s tepelně izolačními dvojskly, dále nutno využít bezpečnostní skla. Velké možnosti výběru se nabízejí také ve vzhledu zasklení, k dispozici máme skla strukturovaná, barevně tónovaná a nebo reflexní.
  • Okna, dveře a střešní okna – k dispozici široká paleta možností (otvíravé, sklopné, posuvné), možno doplnit vymoženostmi jako mechanické nebo elektrické ovládání (elektropohony, termostaty, dálkové ovládání, větrné a dešťové senzory).

Architektonické řešení
V tomto případě se v našem časopise spolehneme na tvrzení, že jedna fotografie řekne více než tisíc slov. Přejeme úspěšnou realizaci zimní zahrady a věříme, že předložený materiál pro vás bude užitečnou inspirací. V příštím vydání časopisu Energie pro Život naleznete mnoho dalších informací.

Zimní zahrada jako pracovna
– ideální k práci, jednání i odpočinku
Působivý interiér zimní zahrady
s plným stropem
Interiér zimní zahrady plný života

Markéta Strnadová, strnadova@ceskaenergetika.com
Miroslav Götz, gotz@ceskaenergetika.com

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.