Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

19. prosince 2011, Autor: Redakce
Obnovitelné zdroje energie

SOLAR PRAHA 2012

Další ročník výstavy o úsporách energií a obnovitelných zdrojích přinese mnoho zajímavého. Již osmá specializovaná výstava Solar Praha proběhne v termínu 8. – 11. 2. 2012 nově v prostorách PVA EXPO PRAHA Letňany.

Specializovaná výstava Solar Praha se během sedmi let své existence stala místem každoročního setkávání špičkových odborníků z oblasti obnovitelných zdrojů energie,  výrobců a dodavatelů komponent, zařízení a služeb z tohoto oboru s širokou veřejností.

Záštitu nad veletrhy Solar Praha a Střechy Praha převzalo MPO, MŽP, ČKAIT, ČVUT Praha fakulta stavební a Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Dalšími partnery jsou Asociace výrobců minerální izolace, Cech KPT ČR, redakce časopisu Střechy-Fasády-Izolace,  portál TZB-info, Izolace.cz a další.

Novinkou je rozšíření a zpřehlednění nomenklatury výstavy SOLAR PRAHA. Nyní je z ní lépe patrné, že se jedná o výstavu specializovanou na všechny alternativní zdroje energie, tedy nejen na fotovoltaiku a solární termiku, ale nomenklatura zahrnuje i větrné elektrárny, využití biomasy, kogeneraci, tepelná čerpadla a akumulaci vyrobené energie. Samostatným bodem jsou pak Úspory energie (tzn. Nízkoenergetické a pasivní domy, úsporné spotřebiče, žárovky atd). 


V rámci doprovodného programu je pro návštěvníky připraveno několik přednáškových bloků s užitečnými informacemi. Zazní aktuální informace z úst zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu o legislativních změnách v oblasti alternativních zdrojů energie (novela zákona č. 406 /2000 Sb., o hospodaření energií, náhrada současné vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, novou vyhláškou…). O minerální izolaci jako materiálu pro zvyšující se požadavky na energetickou náročnost budov promluví Ing. arch. Marcela Jonášová z Asociace výrobců minerální izolace. Zazní mnoho dalších příspěvků na téma úspor energií.

Dalším podnětnou částí programu bude i seminář Solární teplo ze střechy, který se věnuje využití solárních tepelných kolektorů v ČR, současným trendům jak v oblasti výzkumu a vývoje, tak legislativy, norem pro zkoušení a certifikaci, možnostem instalací solárních soustav v rodinných a bytových domech, integraci solárních kolektorů do konstrukce střech, efektivnímu využití pláště budov pro různé účely (produkce tepla, osvětlení, aj.), využití optických rastrů a ekonomice využití sluneční energie v současné době. Garantem tohoto bloku je Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. z Ústavu techniky prostředí ČVUT v Praze. 

Zástupce České fotovoltaické asociace pan Tomáš Baroch připravil atraktivní příspěvek na téma porovnání výhodnosti využití alternativních zdrojů energie (fotovoltaika, solární termika, kogenerace a tepelná čerpadla).

Pozornost každého, kdo se chystá k jakýmkoliv stavebním úpravám domu ať již z hlediska zavádění energeticky úsporných řešení či z jiného důvodu, jistě přitáhne možnost konzultovat svůj projekt v rámci Stavebního poradenského centra.  Garantem a provozovatelem tohoto projektu je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Stánek poradenského centra bude k dispozici po celou dobu veletrhu a navštívit jej může opravdu každý. Dotazy bude zodpovídat a konzultovat každý den 5 až 6 nezávislých odborníků z nejrůznějších oborů stavebnictví, od stavebních technologií a provádění staveb, způsobů financování, přes vady staveb a udržování střešních krytin až po energetiku budov a snižování jejich energetické náročnosti a právní předpisy. Proto neváhejte, připravte si dotazy a navštivte bezplatné poradenské stavební centrum na veletrhu Střechy Praha a Solar Praha.  

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.