Janitza.cz

Janitza Electronics se zabývá vývojem a výrobou energeticky úsporných systémů. Je výrobcem digitálních měřidel, systémů SEMS, univerzálních multimetrů, regulátorů jalového výkonu, systémů pro řízení spotřeby, ¼ hodinového maxima a dalších přístrojů nejvyšší kvality.

KBH.cz

Společnost KBH vyrábí, dodává a instaluje komponenty pro kompenzaci jalového výkonu. Zákazníky jsou elektromontážní firmy, výrobci rozvaděčů, projektanti, velkoobchody a velkoodběratelé elektrické energie. Společnost nabízí kvalitní komponenty a služby za velice příznivé ceny.

10. května 2012, Autor: Redakce
Spolupracujeme

První evropská letní škola PTA

Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s výzkumným centrem SPIRAL, Univerzita v Lutychu zve všechny zájemce a potenciální uživatele na první Evropskou letní školu PTA, která se uskuteční ve dnech 25. – 28. června 2012 v romantickém prostředí Château de Colonster v belgickém Lutychu.

Letní škola je organizována v rámci čtyřletého mezinárodního projektu „Parliaments and Civil Society in Technology Assessment – PACITA“,  který je řešen v rámci tematické oblasti Věda a společnost 7. rámcového programu EU. Do projektu je zapojeno 15 partnerů působících v národních či regionálních parlamentních organizacích pro vědu a technologie, výzkumných pracovištích, univerzitách apod. Českou republiku v projektu od počátku, tj. od dubna 2011, zastupuje Technologické centrum AV ČR. Hlavními cíli projektu PACITA jsou zhodnocení institucionalizace TA v evropských zemích, zavedení komplexního školícího systému o TA, vytvoření diskuzní platformy o praktickém využívání TA a v úzké spolupráci s experty také zahájení procesu ustavení instituce TA v dalších evropských zemích. Aktuální informace o projektu PACITA jsou k dispozici na webu projektu: www.pacitaproject.eu a výstupy z prvního národního semináře PACITA, který se konal dne 16. dubna 2012 v Technologickém centru AV ČR, naleznete na: http://www.tc.cz/detail-novinky/id-1680/?hled=1

Účastníci letní školy se seznámí s potenciálem Parliamentary Technology Assessment v teoretické i praktické rovině. Přednášky a semináře předních expertů v oboru ukáží metody a možnosti využití PTA v praxi. Interaktivní model akce nabídne jedinečnou příležitost diskutovat s přednášejícími a dalšími zajímavými odborníky z celé Evropy o tématech z oblasti vědy a technologií, společnosti a politického rozhodování.

 


Pozvánku a stručnou informaci o akci spolu s propagačním plakátem naleznete kliknutím na odkaz.

Termín „Parliamentary Technology Assessment“ – PTA, který můžeme volně přeložit jako „hodnocení vlivu technologií pro politické rozhodování“, je základním tématem projektu PACITA.  PTA je v tomto projektu chápán jako podpora procesů demokratického rozhodování o tématech týkajících se vědy, technologií a inovací. Pro naplnění cíle PTA – formulaci politických rozhodnutí - je využíváno expertních znalostí i demokratických diskuzí o možných přínosech a společenských dopadech technologií.

Sdílet

Komentáře

Najdete nás na Facebooku
Odběr novinek
Server CESKAENERGETIKA.cz
Česká Energetika s.r.o. a Česká energetická asociace provozují portál www.ceskaenergetika.cz, vydávají dva časopiy z oblasti energetiky a OZE, pořádají na tato témata semináře a konference pro laickou i odbornou veřejnost.
Důležité odkazy
Spolupracujeme
Najdete nás také na
Portál www.ceskaenergetika.cz © 2011 pohání redakční systém MultiCMS. Grafické zpracování Cossi Design.